Specialist inom livsmedelbranschen till din tjänst

Laatusilta är ett specialistföretag, som hjälper till att utveckla och säkerställa kvaliteten och säkerheten i sina kunders produkter och verksamheter genom att erbjuda experthjälp till stöd för företagets nyckelpersoner genom uppdatering och utveckling av kvalitetssäkringsrutiner och system. 

Specialist till din tjänst under en bestämd period – kvalitetschefstjänst
Kvalitetssystem – konsultation, ledning vid byggnation, ibruktagande och certifiering
Säkring av personalens kompetens – utbildning och praktik

Säkerställer att kraven uppfylls 

Laatusiltas specialisten ger dig stöd i din verksamhetsutveckling och kompetenshöjning: 

  • flexibel hjälp för enskilda eller omfattande utvecklings- och förändringsobjekt 
  • skräddarsytt tjänstepaket allt efter ditt företags behov

Laatusilta betjänar i hela Finland. Ring och prata med Laatusiltas specialisten!

Suosittele meitä

Extern kvalitetschef

En extern kvalitetschef specialiserad på kvalitetshanteringen inom ditt företag.

Kvalitetssystem

Hjälp från utvecklingsarbete till certifieringsberedskap.

Företaget

Kompetens baserad på erfarenhet.