Kvalitetsutveckling

Kaija Loimakoski – yrkeskompetens efter många år erfarenhet

Jag har magisterexamen inom jord- och skogsbruksvetenskap med inriktning på livsmedel och närmare 30 års yrkeserfarenhet inom livsmedelsindustri och handel. Jag har bland annat arbetat inom produktionsledning, som kvalitets- och utvecklingschef, med inköp, logistik, import och export samt som arbetarskyddschef. Genom vidareutbildning har jag samlat på mig ytterligare kunskaper, bland annat via Specialyrkesexamen i ledarskap, kvalitetschefsutbildning, grundutbildning i näringslära samt kursen Lead Auditor Quality Management Systems (ISO 9001). Som kontrakterad revisor åt Kiwa Inspecta/ Inspecta Sertifiointi Oy utför revisioner av Ledningssystem inom Kvalitet, Miljö och Livsmedelssäkerhet enligt standarder ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 , MSC/ASC och AOECS. 

Suosittele meitä

Yrittäjä Kaija Loimakoski