En kvalitetschef garanterar bästa möjliga genomförande

Laatusilta är ett företag fokuserat på företagens kvalitetshantering och verksamhetsutveckling och erbjuder sina kunder heltäckande tjänster, allt från rutiner för kvalitetshantering till uppbyggnad av hela kvalitetssystem. Kvalitetschef är en heltäckande personaltjänst som du kan använda för att utlokalisera olika heltäckande uppgifter inom kvalitetshantering. Läs mer om tjänsten och ta kontakt!

Kvalitetschefstjänst

Med systematik från målsättning till resultat

Laatusilta är ett företag fokuserat på företagens kvalitetshantering och verksamhetsutveckling och erbjuder sina kunder heltäckande tjänster, allt från rutiner för kvalitetshantering till uppbyggnad av kvalitetssystem. Kvalitetschef är en heltäckande personaltjänst, som du kan använda för att säkerställa verksamhetens utveckling. Läs mer om tjänsten och ta kontakt! 

Kvalitetschef är en heltäckande tjänst som ger ditt företag en kostnadseffektiv extraresurs för uppdatering och utveckling av verksamheten - i heltäckande service ingår bland annat: 

 • Genomförande och uppdatering av egenkontroller
 • HAPPC-system
 • Personalutbildning
 • Interna revisioner
 • Externa revisioner
 • Hantering av avvikelser
 • Kundåterkopplingsprocesser
 • Utveckling av verksamheten och rutiner
 • Uppföljning av lagstiftningen
 • Myndighetskontakter
 • Utveckling och uppdatering av kvalitetssystem 

Målinriktning och resultat - ta kontakt!

Vill du höja ditt företag till nya nivåer och förbättra konkurrensförmågan, men de egna resurserna otillräckliga för att göra det? En extern kvalitetschef garanterar en målinriktad verksamhetsutveckling på ett kostnadseffektivt sätt. Ta kontakt och fråga mer om möjligheterna!

Suosittele meitä

laatupäällikkö