Laatusilta erbjuder stöd för utveckling och genomförande av kvalitetssystem. 

Laatusilta hjälper ditt företag att bygga kvalitetssystem som passar ditt företag bäst och är mest ändamålsenligt för företaget. Laatusilta hjälper till att utveckla kvalitetssystemet samt ger stöd och vägledning under hela processen. Laatusiltas tjänster är tillgängliga i hela Finland – ta kontakt, så kan vi tala mer om behoven för just ditt företag!

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem är ett tecken på vilja och engagemang - pålitlighet och säkerhet

Med ISO 22000, FSSC 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet visar du en förebyggande inställning och ett starkt engagemang för livsmedelssäkerheten i hela företaget. ISO 9001 Kvalitetshanteringssystemet påvisar engagemang för ständig utveckling av verksamheten. ISO 14001 Miljösystemet visar att företagt tar ansvar för miljön.

Har företaget behov av att införa ett standardiserat system på grund av krav från kunder eller samarbetspartner eller på grund av utvecklingsbehoven i den egna verksamheten? Laatusilta hjälper till att utveckla, bygga och underhålla det standardiserade system som du väljer, allt efter dina utgångspunkter och målsättningar och i alla faser:

  • planering baserad på en inledande kartläggning
  • vi bygger tillsammans ett system som ser ut som er egen organisation, som hela personalen engagerar sig i
  • Ibruktagande på ett kontrollerat sätt genom internalisering av rutinerna och utbildning
  • Systemet uppdateras efter ändrade förhållanden och krav.
  • vid önskemål även certifieringsförberedelser

Laatusilta hjälper till med tolkning av standardernas krav samt utvecklingen av nuvarande system eller uppbyggnaden av ett nytt system. Utgångspunkten kan vara krav från kunder eller behovet av kvalitetsutveckling av produktsäkerheten, produkterna eller hela verksamheten. Kvalitetssystem kräver resurser och långsiktigt arbete - ta kontakt, så diskuterar vi tillsammans om hur Laatusilta kan svara på denna utmaning.

Ta kontakt för ytterligare information!

Suosittele meitä